This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Etusivu

DIGITAALISUUS KANSALAISJÄRJESTÖJEN KASVATUSTYÖSSÄ

Torstaina 8.3.2018 klo 9-16, Helsingissä Kepan Dialogi-koulutustilassa, Elimäenkatu 25-27 (6. kerros).

9.00 Aamukahvi ja esittely ja tutustuminen, nimilaput

Koulutuksen tavoitteet ja päivän kulku, matkakorvaukset jne.

9.20-10.30 Digitaalisuus haltuun

10.30 Jaloittelutauko

10.35-12.00 Yhteisölliset työskentelytavat

12.00-13.00 Lounas lähiravintoloissa, oma kustanteinen

13-13:15 Ville Saarni, Fida, esittelee Avun askeleet mobiiliseikkailupelin https://www.fida.info/osallistu/avun-askeleet/

13:15-14.30 Työkalupakki

14.30 Jaloittelutauko + kahvia

14.40-15.45 Työkalupakki

15.45 Palautteet ja todistukset

16.00 Lopetus


Yhteisölliyyden ja sosiaalisen oppimisen merkityksestä Esko Kilpi https://eskokilpi.wordpress.com/2018/03/06/unohdettu-paaoma/ ja https://youtu.be/KExwnuuK4sI

 

Hyviä opettajien FB-ryhmiä

Tuotoksia:

AnswerGarden: digiosaamisen aiheita koulutuksiin

monipuoliset työkalut, pedagoginen näkökulma digityökaluihin,miten hyödyntää kehitysmaaolosuhteissa?,fasilitointi verkossa,erilaisten työkalujen pedagoginen käyttö,webinaarit,ryhmät eri maissa yhteyksissä - miten?,digityökalujen saavutettavuus,työkalut lasten ja nuorten näkökulmasta,digityökaluja opetusmateriaaleihin,lasten ja nuorten näkökulman huomioimine,vahvuudet ja heikkoudet,innostaminen verkossa,palveluntuottajien tapaamista,kepan pitäisi tarjota digimentor palvelu,digiopetuksen skillshare,google class room,verkkopedagogiikka,verkko-oppimisalustat,miten sovelluksia hyödynnetty globaalika,videot ja tubettaminen,pedagoginen näkökulma,työkalujen ryhmittely,miten houkutella digiänkyrät mukaan?,verkkofasilitointi,verkkokurssit esim. moocit,virtuaalifasilitointi,webinaarit ja verkkofasilitointi,arvot, eettiset kysymykset,animaatiot kasvatustyössä,esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä,

Etherpad (Tieken Muistio) 

Minä haluaisin oppia:

 •     videot ja niiden hyödyntäminen oppimiseen kiinnostaa. Podcastien tekeminen ++++++
 •     digityökalujen hyödyntäminen opetusmateriaaleissa++
 •     Videoiden käsikirjoittaminen ja tekeminen+++
 •     Innostavien webinaarien käsikirjoittaminen ja toteuttaminen+++++++++
 •     Podcastit kiinnostaa! Sanoin videot
 •     Haluisin oppia luomaan muistioota yhdessä
 •     sisäiseen käyttöön joku kätevä tapa keskustella joka korvaisi sähköposti
 •     kokonaiskuva erilaisista työkaluista ja niiden hyödyntämisestä++
 •     Kaikkea
 •     uusia appeja koulutuskäyttöön ja myös sisäiseen käyttöön, esim. juuri Trello ja Padlet
 •     haluaisin oppia olemaan parempi ihminen
 • Haluaisin kuulla esimerkiksi opettajien ajatuksia ja näkökulmia digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä opetuksessa - mikä innostaa, mikä haastaa, miksi joku mahdollisuus jää käyttämättä?

Minä voisin opettaa:

 •     elämän taitoja 
 •     Voisin kertoa perustietoja esteettöömyydestä ja saavutettavuudesta
 • Webinaarin pitäminen Skype for businessin kautta +++- Kiitos! Tästä oppisin mielelläni!
 • Podcastit kiinnostaa! Sanoin videot

Vuorovaikutteiset webinaarit yhdistellen eri työkaluja, kertoa kokemuksista globaaleista webinaareista

 

 

Koulutus on tarkoitettu kansalaisjärjestöjen kasvattajille, jotka haluavat oppia hyödyntämään digitaalisuutta omassa opetus- ja kasvatustyössään.

Tek­no­lo­gia on tul­lut jää­däk­seen ope­tuk­seen ja opis­ke­luun myös kansalaisjärjestöjen kasvatustyössä. Koulutuksen tavoitteena on tarkastella keinoja, miten järjestöt voivat hyödyntää luovasti ja systemaattisesti digitaalisuutta opetuksessaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

 • Koulutuksessa käydään läpi helppoja tapoja rikastuttaa esityksiä digitaalisesti.
 • Miten toimivat yhteisölliset tiedonrakennusalustat?
 • Miten niiden avulla voit helposti osallistaa ja aktivoida opiskelijoita?
 • Millaisia helppoja ja ilmaisia sovellutuksia on olemassa vaikkapa animaatioiden ja infogrammien tekoon?

Näin lataat diapaketin Dropbox-linkistä

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username